ECO-MOBILITEIT VOLGENS PEUGEOT

Tegen 2040 wonen er bijna 5 miljard mannen en vrouwen in steden. De stedelijke ruimte ‘duurzaam’ maken is een van de grootste en belangrijkste uitdagingen van de 21ste eeuw. Het creëren van ‘duurzame steden’ leeft bij alle stadsbewoners. Factoren zoals luchtkwaliteit, de groei van e-commerce en thuisbezorging, evenals de toename van alternatieve transportmiddelen, veranderen het gezicht, het verkeer en de manier van leven in grote stedelijke centraal.

 

Bron: Peugeot.be